ORGANIZATORZY KONFERENCJI


PATRON GŁÓWNY KONFERENCJI


XIV Konferencja Naukowo-Techniczna Budownictwo w Energetyce


Organizowana po raz czternasty Konferencja dotyczy głównie tematu szeroko rozumianych problemów budownictwa przemysłowego, które pojawiają się aktualnie w procesach inwestycyjnych, modernizacyjnych, eksploatacyjnych i remontowych. Dotyczy to obiektów takich jak kominy przemysłowe, chłodnie kominowe, rurociągi, zbiorniki na ciecze, silosy i zasobniki na materiały sypkie, otwarte i zamknięte składowiska węgla, energetyczne budowle wodne, wiatrowe i jądrowe, linie energetyczne, estakady i mosty przemysłowe, fundamenty obiektów i urządzeń energetycznych oraz wieże i maszty. Przewidujemy przedstawić problemy związane z realizacją procesów budowlanych nowoczesnych obiektów przemysłowych w energetyce. Przedmiotem obrad i dyskusji staną się również zagadnienia związane z obiektami budowlanymi w energetyce odnawialnej i jądrowej.


Tematyka Konferencji dotyczy rozwiązywania obecnych potrzeb inwestorów, projektantów, wykonawców i użytkowników budowlanych obiektów przemysłowych stosowanych m.in.  w energetyce. Są to ciągle poważne wyzwania dla naukowców, projektantów, rzeczoznawców, realizatorów inwestycji, twórców nowych technologii i materiałów budowlanych, a także kadry nadzoru budowlanego. Trzeba więc stale o nich dyskutować i dzielić się różnorodnymi doświadczeniami.

Konferencja będzie szczególnym forum wymiany poglądów pomiędzy jej uczestnikami, skutkującym jak zawsze nawiązaniem owocnych kontaktów zawodowych i koleżeńskich. Będzie też okazją do podsumowania dotychczasowych jej osiągnięć, a ponadto umożliwi prezentację bieżących osiągnięć wykonawców przemysłowych obiektów energetycznych i nowych technologii stosowanych przy ich realizacji. 

XIV Konferencja Naukowo – Techniczna      BUDOWNICTWO W ENERGETYCE

PRZEWODNICZĄCY KOMITETU ORGANIZACYJNEGO

mgr inż. Janusz Darłak

tel.: +48 75 773 7265

e-mail: janusz.darlak@gkpge.pl;  janusz.darlak@wp.pl


WICEPRZEWODNICZĄCY KOMITETU ORGANIZACYJNEGO

ffff

mgr inż. Krystian Przygrodzki

tel.: +48 75 773 7272

e-mail: krystian.przygrodzki@gkpge.pl

ADRES DO KORESPONDENCJI

Konferencja „Budownictwo w Energetyce”

Stowarzyszenie Naukowe im. Stanisława Staszica w Krakowie

31-115 Kraków, ul. Garncarska 5/2


tel./fax: + 48 12 632 76 93

e-mail:  geo-staszic@wp.pl

www.stow-staszica.org